Pro-Act IT / Vacatures / ICT / Implementatie Manager – Eindhoven

Implementatie Manager – Eindhoven

Introductie

Voor Fontys Hogescholen in Eindhoven waar wij single supplier zijn, zijn wij op zoek naar een Implementatie Manager.

 • Start: zsm
 • Inzet: 32 uur per week
 • Duur: minimaal 3 maanden met optie op verlenging, maar verwachte duur van minimaal een jaar.
 • Tarief: marktconform

Organisatie

Voor onze eindklant Fontys Hogescholen zijn wij op zoek naar een implementatie manager die een expert is op het gebied van gestructureerd implementeren en zich bewust is van de eventuele impact op de instituten binnen Fontys. Je bent de verbindende schakel tussen het programma digitale transformatie, de projectmanagers en de instituten. Daarnaast ontwikkel je de implementatiecompetentie vanuit de individuele strategische projecten maar ook vanuit een integraal besturingsperspectief. Samenwerking met de programmamanager digitale transformatie is van essentieel belang. Je stuurt, ondersteunt en coacht de projectmanagers binnen het programma. Je zorgt voor de eerste opzet en continuïteit in het implementatieprogramma en dit programma ontwikkelt zich continu in kwaliteit en productiviteit. Je hebt een sterke mate van organisatiesensitiviteit, weet om te gaan met verschillende belangen en verhoudingen die spelen in de omgeving van het programma en weet waar nodig bruggen te bouwen. Daarnaast ontwikkel je instrumenten die inzicht geven in de status van de implementaties en die gremia zoals de Portfolioboard en het College van Bestuur van Fontys de mogelijkheid bieden te sturen op de voortgang. Niet alleen zijn communicatieve eigenschappen hierbij erg belangrijk, maar ook organisatietalent, verander slagkracht en goed kunnen luisteren zijn onontbeerlijk.

Functie

Omschrijving opdracht/ werkzaamheden:

 • Opstellen implementatie-aanpak;
 • Ondersteuning van strategische projecten;
 • Verder professionaliseren in het projectmatig en programmamatig implementeren;
 • Coach projectleiders, programmaleider binnen FLOT.
 • Vormgeven samenwerking tussen het implementatie programma, een 1e SCRUM team en de business en onderhoudsprojecten (hybride situatie);
 • ln samenwerking met de programmamanager digitale transformatie Scrum en Agile werken binnen de Dienst lT vormgeven;
 • ln samenwerking met het lijnmanagement (run), de project managers (change en run) in kleine stappen resultaten neerzetten in zowel het opleveren van een product of dienst als bij het verder vormgeven van programmatisch werken;

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstarten en inrichten van het programma in samenspraak met de opdrachtgevers en instituten;
 • Zorgen voor de juiste resources om het programma tot een goed eindresultaat te brengen;
 • Verdeling en aansturing van de werkzaamheden en de (deel) projectleiders;
 • Communicatie richting de verschillende stakeholders.

Functie eisen

Kennen (kennis en ervaring)

 • Bedrijfskundige achtergrond;
 • Heeft brede ervaring met grootschalige strategische programma’s (vormgeven lV strategie en visie Fontys Focus 2020);
 • Veranderkundig goed onderlegd, brede kennis en ervaring van implementeren op organisatieniveau (mens, processen en structuur);
 • Zelf als project/implementatie of lijnmanager verantwoordelijk geweest voor het leiding geven aan veranderprocessen in business en IT-omgevingen;
 • Brede aantoonbare ervaring met het aansturen en coachen van projectmanagers en -leiders (professionalisering);
 • Ervaring bij onderwijsinstellingen;
 • Kennis van en ervaring met Agile en prince2.

Kunnen (competenties en vaardigheden)

 • Makkelijk de verbinding kunnen leggen;
 • Zelfstandig initiatieven nemen om beweging op gang te brengen en te houden (organisatiesensitiviteit en resultaatgerichtheid);
 • Weerstand om kunnen buigen naar participatie;
 • Moet kunnen schakelen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
 • In een omgeving met diverse belangen de rug recht weten houden en met behoud van de relatie stappen zetten om de doelen te behalen;
 • Flexibel kunnen zijn in aanpak, rol.

Willen

 • Meebouwen in een klein team aan de verdere organisatieontwikkeling van Fontys, startend vanuit de strategische projecten;
 • Commitment voor langere tijd.

Aanbod

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom hij/zij zichzelf geschikt acht voor deze functie.Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Beschikbaarheidsdatum
 • Hoeveel uur per week
 • Eigen medewerker of freelance
 • Vakantie
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Inlichtingen

Max von Wintersdorff +31 (0) 23-5383444

Top