Pro-Act IT / Vacatures / Product Owner (student BYOD werkplek) – Wageningen

Product Owner (student BYOD werkplek) – Wageningen

Introductie

Voor onze eindklant de Wageningen Universiteit, waar wij middels een gewonnen aanbesteding preferred supplier zijn, zoeken wij een Product Owner.

 • Start: medio juni 2020
 • Duur: 6 maanden met optie op verlenging
 • Inzet: 24 uur per week
 • Tarief: Marktconform

De kandidaat dient rekening te houden met een online intakegesprek op 10 juni 2020 tussen 10:00 – 12:00 uur met de eindklant.

Organisatie

In 2018 is de Wageningen Universiteit & Research (WUR) gestart met het project Study Anytime Anyplace, waarmee zij in het onderwijs de overstap maken van het gebruik van lokalen met WUR EDUpc’s naar de inzet van eigen laptops voor studenten. Daarmee maken ze het mogelijk voor studenten om ‘anytime anyplace’ te studeren. Onze eindklant is op zoek naar een Product Owner voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van deze nieuwe dienst ten behoeve van de studenten, de student BYOD werkplek.

Met de dienst ‘Student BYOD werkplek’ faciliteert de WUR-studenten met ‘anytime anyplace’ studeren. De dienst bestaat uit:

 • Een jaarlijks vernieuwd laptopaanbod voor WUR-studenten, met aantrekkelijke kortingen (LaptopShop)
 • Een hoog niveau van ondersteuning, waaronder een ‘one hour’ swap laptop i.g.v. defect (ServicePoint)
 • Aanbieding KANS preventieset met korting (KANS = Klachten Aan Nek en Schouder)
 • Aanbieding van software via de WUR-AppStore, waarin de student alle vakapplicaties kan vinden, die hij op dat moment nodig heeft voor zijn studie.

Om dit voor studenten mogelijk te maken, zorgt de WUR voor een proces van afstemming over de te gebruiken applicaties en het faciliteren van applicatie-eigenaren (veelal vak-coördinatoren/docenten).

De dienst is momenteel door het project in de basis neergezet en zal in de komende 2 jaar vanuit het project verder worden ontwikkeld. Als Product Owner participeer je in dit project en ben je inhoudelijk verantwoordelijk. Het aanbieden van de WUR-AppStore klinkt eenvoudig, maar om dit voor elkaar te krijgen, moet veel werk worden verricht. De activiteiten die hiermee gemoeid gaan, beschrijven we hieronder nader.

Functie

Verantwoordelijkheden

De Product Owner/ proceseigenaar:

 • Vormt de spil in de dienstverlening. Hij of zij is van het type “ondernemer” en geeft de dienstverlening vorm, uitgaande van de doelstellingen die in gezamenlijk overleg met andere Product Owners en de informatiemanager worden afgeleid van de (informatie)strategie binnen het domein Onderwijs in aansluiting op de dienstverlening vanuit ESA en FB-IT. Vertegenwoordigt docenten en studenten (gebruikers);
 • Zorgt dat de dienst geleverd wordt en voldoet aan de behoefte van klanten en gebruikers, binnen beleid- en juridische kaders (b.v. security). Beschrijft de kwaliteitseisen van de dienst en het gewenste dienstverleningsniveau en rapporteert hierover indien gewenst door stakeholders. Stimuleert/faciliteert dat de klant/gebruiker de dienst daadwerkelijk gebruikt (gebruikersadoptie). Communiceert met gebruikers over de gewenste en geleverde dienst en adoptie daarvan;
 • Bewaakt de afbakening van deze dienst in relatie tot andere diensten zoals Thesis werkplekken en PC’s in de bibliotheek, etc.;
 • Heeft geen/een beperkt eigen team (wellicht ter ondersteuning van de applicatie-rationalisatie en het testen van applicaties) en coördineert met name werkzaamheden van andere MDT’s;
 • Is budget verantwoordelijk. Zorgt dat kosten en opbrengsten inzichtelijk zijn;
 • Zorgt in voorkomende gevallen voor contractbeheer en –management. Beschrijven en bewaken van afspraken met leveranciers;
 • Zorgt voor stakeholdermanagement op verschillende niveaus (klanten, gebruikers, architecten, andere PO’s, procesmanagers, projectleiders, servicemanagers, leveranciers, HR-coördinatoren, MDT leden, Student Staff Council, Board of Education, etc.;
 • Rapporteert aan sectiehoofd Quality & Strategic Information en de Domain Owner van het domein Onderwijs.

Activiteiten

De Product Owner voert daartoe de volgende activiteiten uit:

 • Een proces inrichten en aansturen van jaarlijkse applicatie-rationalisatie om te sturen op de uitgangspunten zoals komen tot het gebruik van dezelfde pakketten in het onderwijs, daar waar vergelijkbare pakketten worden gebruikt, één actieve versie (meest actuele) per jaar, kosten etc.;
 • Aansturing van de packaging en het testen van gepackagede applicaties door studenten op eigen devices voordat de applicaties beschikbaar gesteld worden in de WUR-AppStore. Dit als aanvulling op de technische test die door het team EUC (End User Computing) met de applicatie eigenaar/aanvrager(s) van de software wordt uitgevoerd. Plus ondersteuning op het automatiseren van het testproces;
 • Zorg dragen voor de actuele lijst met softwarepakketten die in de EMC tool beschikbaar is, zodat docenten ze bij hun vak kunnen opnemen;
 • Advies geven m.b.t. de raakvlakken vanuit SAA/BYOD met andere organisatieonderdelen respectievelijk beleidsvraagstukken: inzet en inrichting van zalen, afbouw EDUpc’s, SLA’s voor financiële afhandeling, aansluiting op KANS preventiebeleid, adoptie en verdere introductie SAA-concept, effecten van BYOD op onderwijsvernieuwing etc.;
 • Opdrachtgeverschap/vertegenwoordiger van de klant- en productvisie voor de applicaties: applicatie-koppelsysteem (AKS), de WUR-AppStore (Intune), MWS2.0 (v.w.b. gebruik door studenten). Er kan sprake zijn van verdere ontwikkelingen (nieuwe functionaliteit), inrichting, SLA’s met MDT’s;
 • Beheer van de website WUR.nllaptop en regie op de website van de laptopshop zelf. Zorg dragen dat de inhoud up-to-date is;
 • Opdrachtgeverschap totstandkoming jaarlijks laptopaanbod voor studenten, jaarlijks vernieuwd en de communicatie over het laptopaanbod aan de studenten (open dagen, etc);
 • Feitelijke uitvoering van eventuele contractverlening/aanbesteding en jaarlijkse selectie kan liggen bij FB-IT/Servicepoint IT;
 • Opdrachtgeverschap aanbod van KANS sets, jaarlijks vernieuwd, inclusief communicatie daarover aan de studenten;
 • Feitelijke uitvoering van eventuele contractverlening/aanbesteding en uitvoering jaarlijkse selectie ligt bij FB-IT/Servicepoint IT;
 • Opdrachtgeverschap Studenten Hardware en Software support via het Servicepoint IT in Forum. Het Servicepoint IT valt onder verantwoordelijkheid van FB-IT en verleent diensten aan zowel medewerkers als studenten. Er is een SLA met ESA. ESA bepaalt mede het niveau van de gewenste dienstverlening aan studenten (en nu ook docenten?). Achterliggende hardware support voor het laptopaanbod wordt uitgevoerd door de leverancier van het laptopaanbod. Hiermee moet een contractuele relatie worden beheerd;
 • Opdrachtgeverschap aanvullende dienstverlening op afstand via de Servicedesk IT (waarbij vraagstukken spelen zoals uitbreiding van de dienstverlening naar het ondersteunen van studenten door het overnemen van laptops op afstand). Ook hier is sprake van een SLA met ESA over de inhoud en het niveau van de geleverde dienstverlening;
 • Afstemming van de impact van BYOD op de faciliteiten en inrichting van zalen, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van laptops door studenten. Denk ook aan afbouw EDU-pc’s;
 • Aansturing licentiebeheer vak-applicaties v.w.b. centrale vak-applicaties en faciliteren licentiebeheer decentraal belegde vak-applicaties.

Tijdens de roll-out fase komt daar nog bij:

 • Participeren in het project SAA/BYOD als inhoudelijk verantwoordelijke:
  – Afstemming gebruik van software tijdens trials/roll-out fase;
  – Aligneren daarvan op gebruik van (huidige) zalen en het meubilair etc.

Functie-eisen

 • Hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als Product Owner;
 • Verschillende belangengroepen kunnen managen;
 • Kennis en ervaring met hoger onderwijs, kennis van roosteren en huisvestingsaspecten is een pré;
 • Politiek sensitief;
 • Communicatief vaardig;
 • Verstand van techniek;
 • Ervaring met Agile werken.

Aanbod

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom hij/zij zichzelf geschikt acht voor deze functie. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners.

Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Hoeveel uur per week;
 • Eigen medewerker of freelance;
 • Vakantie;
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.

Inlichtingen

Nikky Kempe en Linda Ramaaker 023-5383444

Top