Pro-Act IT / Vacatures / ICT / Programmamanager – Eindhoven

Programmamanager – Eindhoven

Introductie

Voor Fontys Hogescholen in Eindhoven waar Pro-Act IT preferred supplier is, zijn wij op zoek naar een programmamanager ten behoeve van het programma Fontys Financiën Futureproof (FFF).

 • Start: z.s.m.
 • Duur: 6 maanden, met optie tot verlenging
 • Inzet: 32 uur per week
 • Tarief: Marktconform

Organisatie

Fontys Hogescholen staat aan de vooravond van een programma/project gerelateerd aan de selectie en implementatie van een nieuw financieel pakket. Er is reeds een hoop werk verricht om de informatie te verzamelen van vereisten en wensen van een financieel pakket. Dit verdient nog verdere aanscherping (o.a.scope bepaling). De aanbesteding zal vermoedelijk in maart 2019 in de markt worden gezet.

Functie

Taken:

Met betrekking tot bedrijfsmodel en scoping (randvoorwaardelijk voor aanbesteding):

 • Het bedrijfsmodel nader concretiseren met daarbij de impact voor het programma FFF;
 • De programma-opdracht en scope dient verduidelijkt te worden ten aanzien van processen die deels buiten het financieel systeem vallen;
 • Aansluiting van projecten die buiten scope van FFF vallen maar wel impact hebben op FFF: bijv. begroting, uren, projectadministratie, bedrijfsmodel;
 • Scoping aanscherpen (programma/ eigenaarschap/ aanbesteding).

Met betrekking tot aanbesteding:

 • In nauwe samenwerking met inkoop komen tot een afronding van de aanbestedingsdocumenten: tijdens het proces van de aanbesteding (onder procesverantwoordelijkheid van inkoop) coördineren van het leveren van input naar aanleiding van vragen in de markt. Voorbereiden samenstelling beoordelingsteam offertes;
 • Business case van besparingen;
 • Voorbereiden verdere interne formele besluitvorming o.a. ten behoeve van commissie informatievoorzieningen en het CvB.

Diversen/ algemeen:

 • Financiële voortgang van het programma bewaken en verantwoording afleggen aan stuurgroep;
 • Inrichting (taken en verantwoordelijkheden en samenstelling) nieuwe projectstructuur tot aan start van de implementatie;
 • Het op de kaart zetten van een visie, koers en aanpak van de forse veranderingsopgave waarmee het project FFF gepaard zal gaan;
 • Verbinding zoeken met eigenaren van projecten die buiten scope van FFF vallen, maar wel impact hebben op FFF bijvoorbeeld: projectbeheer (financiele projectadministratie) en urenverantwoording;
 • Zorgen voor aansluiting als het gaat om de complexe decentrale organisatie;
 • Communicatie richting werkgroep/ projectleden/ Fontys met betrekking tot het programma FFF;
 • Ondersteunen in het opstellen van een profielschets voor een projectmanager en programmamanager voor het implementatietraject.

Functie eisen

 • Je hebt academisch werk en denkniveau, bij voorkeur bedrijfseconomie of informatiemanagement;
 • Je hebt kennis van en ervaring met aanbestedingstrajecten;
 • Kennis van en ervaring met verandermanagement en ervaring met implementatie van klant georiënteerde (LEAN) process-improvement trajecten;
 • Kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie;
 • Je bent uitstekend in staat tot samenwerken, netwerken, verbinden en je weet de mensen in de juiste positie te brengen;
 • Je weet managers en medewerkers te richten op output en bent daarbij helder en duidelijk in de gewenste resultaten en beoordeling. In de stijl coachend, ontwikkelingsgericht en proces georiënteerd;
 • Kennis en ervaring in het onderwijs als programmamanager;
 • In staat om goede analyses te maken en snel te kunnen schakelen, risico’s benoemen en je kan escaleren waar nodig;
 • Sensitief ten aanzien van het domein, de stakeholders, richtinggevend op resultaat;
 • Als mens; open, teamplayer, sociaal vaardig en strategisch sterk.

Aanbod

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een op deze aanvraag gerichte motivatie. Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Beschikbaarheidsdatum
 • Hoeveel uur per week
 • Eigen medewerker of freelance
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten
 • Beperkingen/bijzonderheden

Inlichtingen

Nikky Kempe 023-5383444

Top