Pro-Act IT / Referenties / UMC Utrecht

UMC Utrecht

LogoUMCJos Leendertse, ICT Manager divisie Biomedische Genetica en divisie Interne Geneeskunde UMC Utrecht:

“Regelmatig heb ik tijdelijk extra capaciteit of specialisten nodig. Hiervoor neem ik in ieder geval altijd contact op met Pro-Act IT. Vaak kan Pro-Act IT de juiste persoon leveren, dat kunnen er meerderen. Wat Pro-Act IT onderscheid is dat zij bereid zijn om vroeg in het proces mee te denken en binnen enkele dagen om tafel te zitten. Nog voordat er een concrete functiebeschrijving beschikbaar is brengt Pro-Act IT haar kennis van de markt en ervaringen van andere organisaties (o.a. ook andere UMC’s) in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen bij het formuleren van de juiste vraag, die Pro-Act IT dan uiteraard ook probeert in te vullen. En hoewel dat niet altijd tot een contract leidt kan Pro-Act IT wel altijd een goede potentiele kandidaat aanbieden.

Ik zie Pro-Act IT daarom meer als een partner op het gebied van resourcing dan als een leverancier.”

 

Top