Pro-Act IT / Vacatures / Senior informatieanalist / -architect onderwijs – Den Haag

Senior informatieanalist / -architect onderwijs – Den Haag

Introductie

Voor onze eindklant de Haagse Hogeschool, zijn wij op zoek naar een senior informatieanalist / – architect onderwijs.

 • Start: eind juni 2021
 • Eind: 30 september 2021 met optie op verlenging
 • Inzet: 32 uur per week
 • Tarief: Marktconform

De kandidaat dient rekening te houden met een intake gesprek met de klant op 23 juni tussen 9.00 uur en 11.00 uur.

Organisatie

De Haagse Hogeschool (HHs) maakt de omslag naar een meer digitaal werkende organisatie met als basis adequaat functionerende processen voorzien van de juiste informatie. Deze transformatie voor onder andere het domein onderwijs vindt mede door invloed van Covid-19 versneld plaats.

De dienst Onderwijs, Kennis & Communicatie (OKC) speelt in deze transformatie een belangrijke rol in het initiëren, stimuleren en realiseren van strategische en hogeschoolbrede initiatieven, ten behoeve van studenten en docenten. In de realisatie van de veranderingen op het gebied van meer proces- en ketengericht werken en de daarmee samenhangende informatievoorziening wordt de dienst door het hogeschoolprogramma Future IT (FIT) ondersteuning geboden.

De HHs-visie Onderwijs en Informatietechnologie (april 2021) is richtinggevend in:

 • De wijze waarop studenten en docenten gefaciliteerd dienen te worden in de flexibilisering van leerroutes;
 • De noodzakelijkheid van digitale navigatie voor zowel student als docent om tot een succesvol eindresultaat voor zijn/haar studie te komen.

Dit vraagt om een integrale procesgerichte aanpak voor de keten van opleidings-en studie-informatie, waarbij het einddoel voor bijvoorbeeld de student een persoonlijke online omgeving met betrouwbare en actuele gegevens moet zijn.

Een belangrijke factor binnen dit proces en deze keten wordt gevormd door het studie informatiesysteem Osiris van CACI. Deze applicatie wordt binnen de HHs binnen alle faculteiten en voor alle studies ingezet. Een recente analyse geeft aan dat de inrichting van Osiris op een aantal rubrieken niet altijd consistent en consequent is. Wat betekend dat bepaalde data zowel in Osiris als ook in andere applicaties (o.a. AscMe) respectievelijk kan worden gegenereerd. Voordat er tot een herziening binnen diverse onderwijsapplicaties wordt overgegaan, is nut en noodzaak aanwezig eerst het vereiste doelproces te definiëren, de gegevensvastlegging binnen en de uitwisseling van gegevensstromen tussen applicaties te bepalen en de impact op voorgenomen herstelacties te bepalen.

Voor deze structurele en planmatig aanpak en analysewerkzaamheden is de HHs op zoek naar een resultaatgerichte senior consultant informatieanalyse en architectuur met ervaring binnen het hoger onderwijs die weet van aanpakken en doorzetten.

Functie

De senior consultant informatieanalyse en architectuur is verantwoordelijk voor:

 • Analyse en opstellen van de onderwijsprocesketen waarbinnen Osiris als kritische bedrijfsapplicatie fungeert als afnemend en ontvangend systeem binnen deze keten, het bepalen van overige afhankelijkheden tussen applicaties binnen deze keten en de gewenste wijze van gegevensuitwisseling;
 • Uitvoeren van een impactanalyse en validatie per faculteit van eerder gesignaleerde omissies binnen de huidige inrichting van Osiris versus de gewenste inrichting;
 • Bepalen van de aanpak (activiteiten, planning, capaciteit en investeringen) om tot een geoptimaliseerde resp. geharmoniseerde inrichting van de eerder genoemde procesketen Osiris en de overige applicaties te komen, met daarbij het formuleren van logische en effectieve stappen voor deze roadmap;
 • Organisatie en uitvoering van workshops en informatiesessies voor stakeholders in het domein onderwijs om draagvlak en medewerking voor aanpak en uitvoering te verkrijgen;
 • Projectmatige sturing en uitvoering (te laten) geven aan bovengenoemde werkzaamheden;
 • Geven van gevraagd en ongevraagd advies binnen het aangegeven domein welke bijdragen tot verbetering, vernieuwing en innovatie binnen de onderwijsketen;
 • Maandelijkse voortgangsrapportage aan (gedelegeerd) opdrachtgever mede t.b.v. verantwoording aan Stuurgroep FIT.

Voor deze opdracht werkt de gevraagde consultant nauw samen met de informatiemanager domein onderwijs, de Enterprise architect en functioneel beheerders onderwijsapplicaties (dienst OKC).

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau met een voor de opdracht relevante opleiding (informatica, bedrijfskunde);
 • Ruime en aantoonbare ervaring als proces-en informatieanalist resp. informatiearchitect binnen grotere en complexe organisaties;
 • Ruime ervaring met verandertrajecten om de verbinding en samenwerking tussen business en informatievoorziening tot stand te brengen;
 • Aantoonbare en recente ervaring binnen het hoger onderwijs;
 • Kennis en ervaring met studie informatiesystemen en bij voorkeur met Osiris;
 • Kennis en ervaring met Agile/Lean werken;
 • Kennis van en ervaring met relevante standaarden en frameworks op het gebied van architectuur, procesgericht werken, inrichten ketens en de praktische toepassing en vastlegging daarvan;
 • Kennis van en ervaring met het leiden van dit type projecten.

Aanvullende kennis/ervaring/competenties

 • Resultaatgericht en organisatiesensitief;
 • Helicopterview, sterk analytisch vermogen en oplossingsgericht;
 • Overtuigingskracht, goed in het leggen van contacten, straalt energie en enthousiasme uit, goede communicatieve vaardigheden, stressbestendig, gericht op samenwerking en verkrijgen van draagvlak;
 • Flexibele houding in de dynamiek van een grotere organisatie;
 • Ervaring met het initiëren, organiseren en implementeren van nieuwe werkwijzen en verantwoordelijkheden;
 • Ervaring met het aansturen van, samenwerken en schakelen met stakeholders op alle niveaus;
 • Systematisch werken en hands-on mentaliteit;
 • Actieve, zelfstandige en verantwoordelijke houding.

Aanbod

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners. Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Hoeveel uur per week;
 • Eigen medewerker of freelance;
 • Vakantie;
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.

Inlichtingen

Jennifer Duivenvoorden 023-5383444/ 06-52651560

Top