Pro-Act IT / Vacatures / ICT / Technisch deelprojectleider implementatie Brightspace – Den Haag

Technisch deelprojectleider implementatie Brightspace – Den Haag

Introductie

Voor onze directe eindklant de Haagse Hogeschool, zijn wij op zoek naar een technisch deelprojectleider implementatie Brightspace.

 • Start: zo spoedig mogelijk
 • Eind: eind 2021 met optie op verlenging
 • Inzet: 16-24 uur per week
 • Tarief: Marktconform

De kandidaat dient rekening te houden met een intakegesprek met de klant op donderdag 24 juni om 09:00 en 14:00 uur.

Functie

Brightspace (leverancier D2L) is na een aanbestedingstraject geselecteerd als het toekomstige LMS van de Haagse Hogeschool. Deze aanschaf betekent het startpunt van het project Implementatie Brightspace vanaf maart 2021. Het huidige LMS (Blackboard) zal volledig worden vervangen door Brightspace per september 2022, bij aanvang van het studiejaar 2022-2023.

Het project staat onder leiding van een projectmanager. De projectorganisatie is onderverdeeld in drie teams met eigen verantwoordelijkheden en deliverables: team Onderwijs, team Inrichting en team Techniek. Voor de aansturing van team Techniek is de Haagse Hogeschool op zoek naar een deelprojectleider die in samenwerking met de leverancier, de andere projectteams (Onderwijs en Inrichting) en de IT-organisatie zorgdraagt voor de uitwerking van de project start architectuur, de vertaling van de noodzakelijke integratiebehoefte naar functionele en technische specificaties, de afstemming over planning en resourcing en de uiteindelijke regie op de technische realisatie, test en implementatie van de koppelingen en integraties conform projectplanning. Ook eventueel te organiseren activiteiten op het gebied van IT-contractmanagement, informatiebeveiliging en technisch beheer zijn onderdeel van de opdracht.

Werkzaamheden:

 • Verantwoordelijk voor het, in samenwerking met de andere teams, functioneel beheer en de architectuurfunctie van de HHS, realiseren van de project start architectuur en de daaruit ter ondersteuning van de implementatie volgende activiteiten op het gebied van integratie en technisch beheer;
 • Verantwoordelijk voor het, in samenwerking met de leverancier D2L en eventueel andere partijen, neerzetten van een technisch werkende Brightspace-omgeving conform de vastgestelde architectuuruitgangspunten;
 • Het aansturen van het team en het coördineren van de werkzaamheden van dit team. Projectresultaten van dit projectteam omvatten o.a.:
 1. Het opstellen van projectproducten, bijvoorbeeld projectplannen of functioneel/ technische-ontwerpen;
 2. Het specificeren en implementeren, van de door het interne integratieteam te realiseren, LTI koppelingen, integratie met het SIS (Osiris) en eventuele andere interfaces en systemen, zoals Office 365 en MS Teams, overige onderwijstooling;
 3. Het regisseren van de samenwerking tussen project, architectuurfunctie, functioneel beheer, integratieteam en technische beheer ter realisatie van de voor dit deelproject relevante deliverables;
 4. Realiseren van andere functionaliteiten waarvoor ontwikkelwerkzaamheden nodig zijn;
 5. Het (laten) uitvoeren van testen en testmanagement;
 6. Het opleveren van technische documentatie;
 7. Het monitoren van voortgang en afstemmen met gerelateerde projecten en programma’s die binnen de Haagse Hogeschool lopen;
 8. Het mede bewaken van projectplanning, -budget, en -risico’s.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring met soortgelijke projecten binnen één of meerdere onderwijsinstellingen. Ervaring met Brightspace is een pré;
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van integratie van hoger onderwijssystemen zoals het Studentinformatiesysteem en het LMS en kennis van architectuur, authenticatie en autorisatie;
 • Aantoonbare brede kennis van onderwijsondersteunende en onderwijslogistieke applicaties en processen;
 • Aantoonbare ervaring met project instrumentarium als Prince II en Agile ontwikkelen;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met testmanagement;
 • Aantoonbare ervaring met veranderkundige aspecten van projectmanagement;
 • Ervaring met het aansturen van een projectteam en de afstemming met voor de te leveren resultaten noodzakelijke interne functies en teams;
 • Goede communicatieve vaardigheden, in staat om op diverse niveaus te opereren zowel binnen de hogeschool als met externe leveranciers of partijen.

Aanbod

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners. Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Hoeveel uur per week;
 • Eigen medewerker of freelance;
 • Vakantie;
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.

Inlichtingen

Lisa Brouwer 023-5383444 – 0646230853

Top