Senior Projectleider AI

geplaatst: 11 juni 2024 verloopt: 17 juni 2024
Uren per week
16 - 24 uur per week
Regio
Utrecht
Reageren

Senior Projectleider AI

Voor onze directe eindklant SURF, waar wij middels een gewonnen aanbesteding preferred supplier zijn, zoeken wij een senior projectleider AI

 • Start: 1 juli 2024
 • Duur: 6 maanden met optie tot verlenging
 • Inzet: 16 – 24 uur per week
 • Tarief: marktconform
 • Locatie: hybride

Opdrachtomschrijving

SURF is op zoek naar een projectleider die het project Visie op AI coördineert, in samenspraak met het kernteam Studiedata en AI dat als opdrachtgever fungeert.

Deze opdracht heeft betrekking op het project Visie op AI. Afstemming dient plaats te vinden met het parallel lopende project Visie op Studiedata. Beide Visie projecten worden uitgevoerd vanuit de pilothub Studiedata en AI van het programma Npuls. De Visie projecten lopen door tot juli 2025. Voor het Visie op AI project is de verwachting dat het project gedurende heel 2025 een vervolg krijgt. Eind 2024 is er voor het project Visie op AI een 1e tussentijdse oplevering van een Visiedocument voorzien. Er is voor het Visie op AI project gekozen voor een thematische aanpak. Dat betekent dat er thema’s worden bepaald, samen met de sector (mbo, hbo en wo). Per thema wordt binnen de sector een trekker/schrijver gezocht die zelf een team samenstelt om over het thema een publicatie op te stellen (deliverable). Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op teams met vertegenwoordiging vanuit zowel mbo, hbo als wo. Aan de trekker wordt gevraagd om samen met het team een publicatie op te stellen; een ‘publieksvriendelijke versie’; een eerste opzet te maken van een ‘roadmap’ voor het thema waarin wordt aangegeven welke concrete activiteiten door instellingen of Npuls opgepakt dienen te worden.

Voor 2024 is de ambitie op circa 3 á 4 thema’s op het gebied van AI op te laten pakken door teams binnen de sector.

Een eerste thema is intussen opgestart (het thema ‘Kansengelijkheid en AI’). Dat thema kent een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden inclusief de zomerperiode). Voor 2 vervolg thema’s wordt op dit moment gezocht naar trekkers in de sector (‘Toetsen en AI’ en ‘Arbeidsmarkt het curriculum en AI’).

Daarnaast zal voor de Visie op AI een overkoepelend stuk worden geschreven om de samenhang van de verschillende thematische publicaties te borgen. In het overkoepelende stuk zal bijvoorbeeld voor AI aandacht worden besteed aan de definitie van AI en gemeenschappelijke onderwerpen zoals publieke waarden. Daarbij kan als uitgangspunt/startpunt gebruik worden gemaakt van al beschikbare publicaties. December 2024 worden de op dat moment beschikbare thematische stukken en het overkoepelende stuk gecombineerd tot een Visie op AI dat voor akkoord wordt voorgelegd bij de verenigingen (MBOraad; VH; UNL).

In 2025 worden volgende thema’s opgepakt en/of bestaande thema’s geüpdatet. Ook in 2025 verwachten ze een door de verenigingen te accorderen versie van de Visie op te leveren.

Stand van zaken:

Op dit moment wordt door een 1e team gewerkt aan het thema ‘Kansen(on)gelijkheid’. Daarbij zijn, in lijn met bovenstaande, de volgende (indicatieve) kaders voor het team gehanteerd:

 • Visie mag terreinen van data én AI bestrijken;
 • Focus op onderwijs, maar als onderzoek en bedrijfsvoering relevant blijken hoef je dat niet uit de weg te gaan;
 • Doorlooptijd start tot publicatie gereed is max. 4 maanden;
 • Werk met een klein schrijf/meelees-team (met een vertegenwoordiger van iedere sector);
 • (Experts uit) instellingen (3 sectoren) kunnen bijdragen tijdens het proces (bijv. ronde tafels, andere vormen van co-creatie);
 • Maak gebruik van de community (en community website) voor brede afstemming met/betrokkenheid van de sector. Wees actief op de community website door te informeren over; voortgang en waar mogelijk/nodig input op te halen;
 • Publicatie is geschikt voor breed publiek (leesbaar, beknopt en aantrekkelijk vormgegeven). Eventueel kan verwezen worden naar een achtergrond stuk met meer informatie;
 • Publicatie is bruikbaar voor mbo, hbo én wo;
 • Publicatie geeft ook handelingsperspectief voor instellingen en op landelijk niveau.

Functie-eisen/verantwoordelijkheden

 • Het opstellen van een plan en planning voor het Visie op AI project;
 • Het ophalen van (nieuwe) thema’s uit de sector;
 • Het (in afstemming met het kernteam Studiedata en AI) zoeken en vinden van trekkers per team en het maken (contracteren) van afspraken met de trekkers/hun instelling;
 • Het verantwoordelijk zijn voor het proces om te komen tot de publicatie van de definitieve samengestelde Visie documenten eind 2024 (en optioneel in 2025);
 • Van de projectleider wordt een goed gevoel voor schriftelijke communicatie verwacht. De projectleider organiseert het schrijven, met ondersteuning vanuit de sector, van het; overkoepelende stuk voor de Visie op AI. De projectleider zoekt daartoe, in samenspraak met het Kernteam Studiedata en AI, geschikte kandidaten vanuit de sector;
 • Voor het bewaken van de kwaliteit van de thematische stukken maakt de projectleider gebruik van het Kernteam én de te organiseren klankbord groep(en) die vanuit de sector bij de Visie trajecten betrokken worden;
 • De projectleider zet die klankbord groep(en) op en organiseert bijeenkomsten;
 • De projectleider is bestuurlijk sensitief en organiseert, mogelijk met ondersteuning, dat er draagvlak is voor de Visie, onder meer bij de Verenigingen (MBOraad; VH; UNL).

Interesse?

Graag ontvangen wij van geschikte kandidaten het volledige cv waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijk. Hoelang wij deze gegevens bewaren en andere aan onze diensten gerelateerde AVG-zaken zijn te lezen in ons privacy statement, voor partners verwijzen we graag naar het statement voor partners.

Uw aanbieding dient VOLLEDIG te zijn en voorzien te zijn van:

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Beschikbaarheidsdatum;
 • Hoeveel uur per week;
 • Eigen medewerker of freelance;
 • Vakantie;
 • Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.
Reageren
Heb je een vraag over deze interim opdracht?
Contact met

Wat gebeurt er na je reactie?

1. Sollicitatie
2. Interview Pro-Act IT
Hierin wordt alles besproken. Na dit gesprek hoor je of je geschikt bent voor de functie.
3. Gesprek met opdrachtgever
4. Overeenkomst tekenen
5. Aan de slag
Je gaat aan de slag bij de opdrachtgever.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van reversed billing voor mij als leverancier of zzp’er?

Reversed billing stroomlijnt het facturatieproces op een manier waar we allemaal beter van worden:

 • Gewerkte uren worden sneller uitbetaald.
 • Door minder papierwerk beperken we administratieve rompslomp.
 • De automatische koppeling van urenformulieren en facturen zorgt voor minder fouten.
 • Het facturatieproces is 100% transparant voor alle betrokkenen.
Leveren jullie aan tussenpartijen?

Nee, wij werken altijd direct samen met de eindklant.

Wat is jullie onderscheidend vermogen?

Onze ervaring op het gebied van IT in de sectoren overheid, zorg, onderwijs en corporate business, onderscheidt ons op de markt. Daarnaast is onze persoonlijke aandacht voor de mensen waarmee we werken een onderscheidend vermogen. We begrijpen daardoor goed wat de behoeften zijn van alle partijen en bouwen vertrouwde langetermijnrelaties op.

Kunnen jullie ervoor zorgen dat ik mijn factuur sneller betaald krijg?

Ja, bij aanvang van de samenwerking maken we hier samen afspraken over.