Pro-Act IT / Wet DBA | Bijeenkomst

Wet DBA | Bijeenkomst

Wet DBA | Bijeenkomst

In juni heeft PRO-ACT een aparte bijeenkomst georganiseerd voor al haar opdrachtgevers en ZZP-ers. Het stelsel omtrent de inzet van ZZP’ers is ondertussen namelijk flink veranderd. Dit is in gang gezet door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Nadere toelichting was daarom gewenst.

Namens PRO-ACT hebben Maarten Tanja (Advocaat gespecialiseerd in flexibele arbeid) en Niels Dekker (Senior Tax Manager at PwC) op die bijeenkomst de wet DBA nader toegelicht vanuit hun vakspecifieke achtergrond. Na een korte introductie door Ray Goossens (Algemeen Directeur van PRO-ACT) kwamen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod; afschaffing van de VAR, opdrachtstelling naar de ZZP-er, heffing van de (loon-)belastingen en alternatieven zoals payrolling en indiensttreding.

Op basis van deze bijeenkomst zullen er ongetwijfeld nog extra vragen naar voren gaan komen. Aarzel niet om die vragen aan ons voor te leggen – we helpen daar graag bij.

Met vriendelijke groet,

PRO-ACT

Top