MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is integraal onderdeel van onze dienstverlening. Pro-Act IT kiest er sinds de oprichting bewust voor om bij te dragen aan kwaliteit en innovatie binnen maatschappelijke sectoren. Het merendeel van onze opdrachtgevers vervult een cruciale rol in onze samenleving op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek of overheid.

MVO Nederland

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie; een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. Pro-Act IT is partner bij MVO Nederland en neemt actief deel aan initiatieven omtrent duurzaamheid.

Als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens.

Bron: www.mvonederland.nl

Pro-Act IT deelt deze overtuiging met MVO Nederland.

Naast onze huidige initiatieven op het gebied van MVO, halen wij inspiratie uit het netwerk van MVO Nederland om onszelf continu uit te dagen.

Pro-Act IT investeert in maatschappelijk rendement door middel van arbeidsparticipatie, sociale cohesie en een duurzaam inkoopbeleid. Vanuit onze dienstverlening willen wij waarde toevoegen aan een duurzame en sociale werk-, leer,- en leefomgeving. Hiervoor richten wij ons op drie MVO-pijlers: people, planet en profit.

People

Ons diversiteitsbeleid onderschrijft onze normen en waarden voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en vormt de basis van onze werkwijze. We zijn intrinsiek gemotiveerd om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren en behouden. Voor onszelf én onze opdrachtgevers. Vanuit onze dienstverlening in de bemiddeling tussen kandidaten en opdrachtgevers zorgen we, samen met onze partners, voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een divers en inclusief personeels- en kandidatenbestand, dat een reële afspiegeling vormt van onze maatschappij.

Planet

Wij verbeteren onze milieuprestaties door de milieubelasting van ons vastgoed en mobiliteit te beheersen en te blijven verminderen. Ons duurzaamheidsbeleid is mede samengesteld door onze medewerkers en geeft richting aan onze doelen. Pro-Act IT heeft de ambitie om in 2025 te beschikken over een CO2-neutrale werkomgeving.

Pro-Act IT is ISO-14001 compliant en wordt onafhankelijk getoetst door gekwalificeerde lead-auditoren die werken voor een geaccrediteerde, certificerende instelling. Met ons milieumanagementsysteem en een registratie in het milieuaspectenregister, werken wij aan continue verbetering van de milieuprestaties door beheersing en vermindering van milieubelasting. Het kantoor van Pro-Act IT is volledig duurzaam ingericht. Enkele voorbeelden:

 • We maken in ons gehele kantoor gebruik van ledverlichting, welke automatisch uitgeschakeld wordt bij inactiviteit.
 • Een aangesloten koeler op de waterleiding vervangt sinds 2009 het gebruik van plastic waterflessen.
 • Wij werken volledig digitaal en bieden de mogelijkheid om (intake)gesprekken online te laten plaatsvinden om CO2-uitstoot te reduceren.
 • Wij stimuleren de door ons ingezette IT-professionals om gebruik te maken van het openbaar vervoer en bieden ze daarbij de mogelijkheid aan om kosteloos gebruik te maken van een door Pro-Act IT aangeschafte vouwfiets.
 • Alle nieuwe leaseauto’s van Pro-Act IT zijn hybride of elektrisch.
 • Bij de selectie van kandidaten is zo kort en milieuvriendelijk mogelijk woon-werkverkeer een criterium.
 • Wij beschikken over een Biro (elektrische city car) waarmee we ons duurzaam verplaatsen in de stad en richting klanten.

Profit

Vanuit betrokkenheid naar onze maatschappij nemen wij actief deel aan evenementen die een positieve maatschappelijke bijdrage leveren. Hierin worden wij veelal geïnspireerd door collega’s die zich inzetten voor initiatieven met impact. Pro-Act IT stelt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar.

Wij zijn trots op de maatschappelijke betrokkenheid van onze collega’s en de inspanningen die zij leveren. Mooie prestaties zijn onder meer:

 • de vijf jaar achtereenvolgende deelname aan de actie Alpe d’HuZes, ten gunste van het KWF;
 • deelname van twaalf collega’s aan de Swim to Fight Cancer;
 • deelname aan de Amsterdam City Swim tegen ALS;
 • vrijwilligerswerk voor stichting Opkikker;
 • inzet voor de Edwin van der Sar Foundation.