Privacy Statement

DPO : Niels Minnen
Datum : 26 juli 2019
Versie : 1.2

Dank je wel voor het lezen van ons Privacy Statement. Dit betekent dat jij jouw privacy net zo belangrijk vindt als wij. Om jou en je collega’s aan mooie en passende opdrachten bij onze opdrachtgevers te helpen, is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verwerken. We beperken dit vanzelfsprekend tot de minimaal noodzakelijke gegevens. Welke gegevens dat zijn is te lezen in de navolgende paragraaf ‘Welke gegevens verwerken we van jou en waarom’.

Ben je geen ZZP-er, maar een partner of medewerker van de partner, lees dan ons Privacy Statement voor Partners.

Zoals de naam al aangeeft, zeggen persoonsgegevens iets persoonlijks over jou. Wij doen er daarom alles aan om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Zo stellen wij hoge eisen aan onze software, doen we geen zaken met opdrachtgevers die zich niet aan de privacywetgeving houden, leveren we altijd rechtstreeks aan de eindklant en maken heldere afspraken over hoe er met de door ons verstrekte gegevens omgegaan wordt.

Welke gegevens verwerken we van jou en waarom?

Wij zijn altijd op zoek naar de best passende kandidaat voor onze opdrachten. Dat is waarom onze opdrachtgevers voor ons en in sommige gevallen zelfs alléén voor ons kiezen. We gebruiken in ons selectieproces de aan ons verstrekte gegevens, maar zoeken waar nodig ook naar kandidaten die ons nog niet gevonden hebben. Dit doen wij onder meer door het raadplegen van openbare bronnen als professionele netwerken en professionals uit ons netwerk.

Nog voor een eventueel contact met jou, verwerken we mogelijk al gegevens van je. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. We verwerken deze gegevens voor de invulling van één of meerdere specifieke opdrachten en verwijderen de gegevens uiterlijk 4 weken na invulling of sluiting van die opdrachtaanvraag.

Als wij in jou een passende kandidaat zien, dan nemen we contact met je op. Bij wederzijdse interesse, wordt de initiële verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang voortgezet op basis van een vrijblijvende en kosteloze inspanningsovereenkomst bemiddeling. In dat geval verwerken we jouw gegevens tot twee jaar na de meest recente match of afgeronde inzet. Mocht er over een periode van twee jaar blijken dat er geen match is geweest met een van onze opdrachten, dan nemen wij contact op over de voortzetting van de overeengekomen bemiddeling. Je kunt er dan voor kiezen om in ons systeem geregistreerd te blijven staan, zodat we kunnen blijven uitkijken naar passende opdrachten. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen op dat moment te stoppen.

Om welke informatie gaat het?

Om goed te kunnen matchen op onze opdrachten, moeten we weten wie je bent, welke ervaring je meebrengt en waarin je geïnteresseerd bent; kort samengevat je curriculum vitae. Wij verwerken daarin alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en vullen deze eventueel aan met relevante gegevens uit openbare bronnen als professionele netwerken en sociale media. We starten met deze verwerking zodra jij, al dan niet in reactie op onze benadering, jouw CV toestuurt voor bemiddeling.

Zodra je via ons ingezet wordt, hebben we meer gegevens van je nodig dan het eerdergenoemde curriculum vitae. Jij wilt tenslotte net zo graag als wij dat jij je geld tijdig en op de juiste rekening ontvangt. We vragen je in dat geval alle benodigde fiscale gegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens worden conform de fiscale wetgeving en op grond van onze wettelijke plicht verwerkt voor de daarvoor geldende termijn.

Benieuwd naar welke gegevens wij van jou hebben? We geven je daar vanzelfsprekend graag inzicht in en nodigen je daarbij ook direct uit eventueel gedateerde gegevens te corrigeren en uit te breiden. Met een correct CV help je ons bij het vinden van de best passende match voor jou.

Cookies

Als je onze website bezoekt, worden er cookies op je computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer geplaatst worden wanneer je een website bezoekt. Cookies die een langere houdbaarheidsdatum hebben dan je huidige bezoek, worden bij terugkeer opnieuw ingelezen voor bijvoorbeeld het op jouw voorkeuren aanpassen van de site. Standaard kiezen wij voor de meest privacy respecterende instellingen.

Software eisen

Jij weet als geen ander welke gegevens we van jou verwerken en hoe persoonlijk deze zijn. Je hebt ze tenslotte zelf aan ons verstrekt. En met wat je aan ons verstrekt, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om. Dit doen wij door heldere afspraken met onze software aanbieders te maken en deze doormiddel van audits en waar van toepassing pen-tests te verifiëren. Hiermee spannen wij ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen en een op het risico afgestemd beveiligingsniveau bij alle verwerkingen te waarborgen.

Wie kunnen erbij?

Wij geloven dat mensenwerk aan de basis staat van de beste match. Wij maken daarom geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De toekenning van mensen die toegang hebben tot jouw gegevens hangt af van de functie die ze hebben. Medewerkers van:

Tot Slot

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons een serieuze zaak. Om uiteenlopende redenen kunnen wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacy Statement. Indien dat het geval is, maken we hier vanzelfsprekend melding van op onze website. Heb je vragen of suggesties over het Privacy Statement of jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met kantoor of stuur onze Data Protection Officer een mail.

Contact

Niels Minnen CDPO
Sint Jorisveld 135
2023 GE Haarlem
Email: DPO@pro-act.nl
Telefoon: 023 – 538 34 44