Partner statement

We zijn altijd op zoek naar de beste match voor onze opdrachtgevers. Nu kan het zijn dat jij de beste match in huis hebt. Het spreekt voor zich dat wij de lat voor de gegevensbescherming van partnerkandidaten net zo hoog leggen als voor alle andere persoonsgegevens die we verwerken. Wat dat betreft is het algemene Privacy Statement onverminderd van toepassing.

De reden dat we deze aanvulling voor Partners hebben, is de verstrekking van de persoonsgegevens door de Partner en niet door de betrokkene zelf. Betrokken kandidaat is in dienst van of heeft een soortgelijke overeenkomst met de partner. Dit maakt dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is daarmee wenselijk en voor de hand liggend dat de kandidaat zich primair richt tot de partner in geval deze een beroep op zijn of haar rechten wenst te doen.

In geval zich onverhoopt een meldenswaardige inbreuk in verband met persoonsgegevens onzerzijds voordoet, wenden wij ons eveneens primair tot de partners. Deze neemt vervolgens waar mogelijk contact op met de betreffende betrokken kandidaten.

Met het aan ons toesturen van kandidaat gegevens, worden de persoonsgegevens in ons systeem verwerkt. Dit betreft zowel de kandidaat gegevens als die van de medewerker die ons de kandidaat gegevens toestuurt. Dit komt grofweg neer het CV en eventueel andere aan ons verstrekte gegevens van de kandidaat die we gebruiken voor het matchen op onze opdrachten. Zie paragraaf ‘Om welke informatie gaat het’ in het algemene Privacy Statement, voor meer details.

De persoonsgegevens van de medewerker die de kandidaat gegevens heeft toegestuurd, worden gebruikt voor het contact rondom deze of toekomstige afhandelingen. Beide gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, gegeven op het moment van verstrekken van de kandidaat gegevens.

Wij verwerken de kandidaat gegevens voor een periode van twee jaar. Indien er na die tijd geen match is geweest met een van onze opdrachten, nemen wij contact op over de voortzetting van de bemiddeling. Er kan dan gekozen worden om de bemiddeling voort te zetten of te stoppen. Bij voortzetting blijven we dit elke twee jaar herhalen en zo voorkomen we dat de gegevens onnodig bewaard blijven.

De gegevens van de medewerker verwerken wij tot er geen kandidaat gegevens meer zijn waarover wij contact op hoeven te nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een mutatie van een contactpersoon of zodra er geen gerelateerde kandidaten meer in ons systeem staan.

Er is altijd de mogelijkheid de bemiddeling stop te zetten. Hiervoor dient de medewerker ons een email te sturen met het verzoek de bemiddeling te staken. Wij zullen dan voor de opgegeven kandidaat de bemiddeling staken. Als er geen kandidaat gegevens gespecificeerd worden, zullen wij de bemiddeling stoppen voor alle door de medewerker aangedragen kandidaten stoppen.