Pro-Act IT / Referenties / Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen

fontys

Rens van der Vorst, Manager Infrastructuur en Innovatie Fontys Hogescholen:

“Fontys Hogescholen is erg tevreden met de inzet van de medewerkers van Pro-Act IT. De medewerkers worden ingezet in diverse trajecten van visievorming tot troubleshooting van operationele problemen tot advieswerk over de kwaliteit van het beheer. In alle gevallen onderscheiden de medewerkers van Pro-Act IT zich door hun kennis gecombineerd met een pragmatische aanpak. De trajecten waarin Pro-Act IT betrokkenheid heeft, zijn kort, krachtig en de adviezen zijn onmiddellijk implementeerbaar. Tegelijkertijd hebben de medewerkers laten zien dat ze zich prima weten te verhouden tot de interne Fontys medewerkers waardoor die ze als waardevolle collega’s beschouwen.”

Top