Fontys Hogescholen

Pro-Act IT is preferred supplier van Fontys Hogescholen sinds 2016. De tweede gewonnen aanbesteding loopt tot en met 2029. We zetten IT-professionals in voor directe probleemoplossing en operationele zaken bij Fontys hogescholen. Daarnaast adviseren we hen in de breedte, op het gebied van IT-vraagstukken en visie-ontwikkeling.

Ook voor diverse IT-programma’s en -projecten zijn wij de enige leverancier van Fontys Hogescholen. Doordat wij wekelijks zelf op locatie aanwezig zijn, kennen we de organisatie van binnenuit. We snappen goed wat er speelt en hebben sinds 2016 alle IT-vraagstukken ingevuld. Op basis daarvan besloot Fontys Hogescholen ook het FIVA-programma bij ons te beleggen en daar geen aparte aanbesteding voor uit te rollen.

Fontys Hogescholen is erg tevreden met de inzet van de medewerkers van Pro-Act IT. De medewerkers worden ingezet in diverse trajecten; van visievorming tot troubleshooting en van operationele problemen tot advieswerk over de kwaliteit van het beheer. In alle gevallen onderscheiden de medewerkers van Pro-Act IT zich door hun kennisniveau, gecombineerd met een pragmatische aanpak.

De trajecten waarin Pro-Act IT betrokken is, zijn kort, krachtig en de adviezen zijn onmiddellijk implementeerbaar. Tegelijkertijd hebben de medewerkers laten zien dat ze zich prima weten te verhouden tot de interne medewerkers van Fontys Hogescholen, waardoor die hen als waardevolle collega’s beschouwen.

Andre Zandberg, directeur IT/CIO bij Fontys Hogescholen

Fontys FIVA
Binnen Fontys Hogescholen bestonden in 2020 een aantal knelpunten rondom IT en Governance. De situatie vroeg om fundamentele veranderingen. Het FIVA-programma (Fontys IV Versnellingsagenda) werd in het leven geroepen om de gewenste hervormingen tot stand te brengen.

FIVA heeft een Fontys-brede impact en ziet toe op een transformatie van Dienst IT en de IV-besturing. Fontys Hogescholen wilde de nieuwe Dienst IT 2.0 en een nieuw IT Operating Model realiseren op basis van een hybride situatie met een Greenfield-aanpak. Daarmee diende het huidige IT operating model van Dienst IT 1.0 gecontinueerd te worden, terwijl parallel from scratch Dienst IT 2.0 ontwikkeld werd.

Dienst IT bestaat uit ca. 145 medewerkers en is verantwoordelijk voor alle diensten én de gebruikersondersteuning binnen Fontys Hogescholen, op het gebied van:

 • netwerken;
 • softwaretoepassingen;
 • telecommunicatiediensten;
 • websites;
 • dataopslag;
 • email;
 • werkplekautomatisering;
 • audiovisuele middelen;
 • applicatiediensten;
 • consultants;
 • projectmanagement;
 • innovatie.

Bij Dienst IT is ook de verantwoordelijkheid voor strategie en beleid aangaande de Informatievoorziening (IV) belegd: informatiemanagement, architectuur, informatiebeveiliging en privacy.

Onze opdracht
Begin 2021 is aan Pro-Act IT gevraagd om te assisteren bij het vinden van externe partners om het FIVA-programma te ondersteunen. Daarnaast is ons gevraagd om van medio 2021 tot medio 2023, aan alle posities waaraan binnen de Dienst IT behoefte ontstond, invulling te geven. Dat omvat ook het leveren van de juiste interim professionals als backfill, wanneer interne medewerkers van Fontys Hogescholen vrij gemaakt dienen te worden voor opleidingen of werkzaamheden in hun nieuwe rol.

Onze aanpak
Voor de agile-transitie hebben wij marktonderzoek gedaan. Daaruit kwamen zeven geschikte partijen naar voren bij wie we een offerte hebben aangevraagd. Na een grondige selectie hebben wij drie partijen aan Fontys Hogescholen voorgesteld. Twee daarvan zijn uitgenodigd voor een presentatie, waarna de meest passende partij is geselecteerd.

Voor het invullen van alle individuele IT-professionals, heeft Pro-Act IT grondige voorselecties gedaan en persoonlijke gesprekken gevoerd. Per uitgevraagd profiel stelden wij drie geschikte kandidaten aan Fontys Hogescholen voor, waarmee de kans op een goede match is gemaximaliseerd.

Het resultaat
Fontys Hogescholen is zeer tevreden met de door ons aangesloten partner die verantwoordelijk is voor de levering van Agile Consultants, Agile Coaches, Product Owners, Scrum Masters en Flow Masters, die eenzelfde visie delen en dezelfde taal spreken. Daarnaast werkt Fontys Hogescholen naar volle tevredenheid samen met een door ons aangesloten partij voor Governance Inrichting. Voor Fontys Hogescholen leveren we met succes structureel individuele IT-professionals. Voor het FIVA-programma betroffen dat op het hoogtepunt 60 fte’s.

Met het vinden van een externe leverancier voor governance & structuur en een externe leverancier voor de agile transitie, is Pro-Act IT geslaagd in het succesvol opzetten van het FIVA-programma. Wij hebben de geschikte partijen voor Fontys Hogescholen gecontracteerd en dragen zorg voor de facturatie.