Hogeschool Rotterdam

“Hogeschool Rotterdam heeft in haar strategie voor de komende jaren veel aandacht voor digitale transformatie en de kansen die digitalisering het onderwijs in Nederland biedt. Mede in het licht van deze nieuwe strategische koers, is in 2022 een Europese aanbesteding voor de inhuur (detachering) van gespecialiseerd IT-personeel uitgevoerd.

Pro-Act IT was een van de marktpartijen aan wie deze aanbesteding gegund werd. Op basis van de gunning en op basis van de resultaten die in de eerste periode geboekt zijn, herkennen we het partnerschap dat we zochten in de samenwerking. De voorgestelde kandidaten hebben in de meeste gevallen een zeer sterke aansluiting op het uitgevraagde profiel in het bijzonder en met de organisatie, haar cultuur, stijl en opgave in het algemeen. ‘Nee’ is daarbij ook een eerlijk en ronduit geaccepteerd antwoord. Vanuit de rol als partner neemt Pro-Act IT daarbij ook de ruimte om kritische wedervragen te stellen over de uitvraag of zelfs de aard van de opdracht. Dit helpt de hogeschool in het verbeteren van haar uitvraag en/of om voldoende rekening te houden met marktwerking of actuele ontwikkelingen.”
Anjo van Kelckhoven, IT-manager bij Hogeschool Rotterdam