Open Universiteit

“Pro-Act IT is na aanbesteding de enige leverancier van de Open Universiteit voor de inhuur van IT-professionals. Ons onderwijsmodel van academisch activerend afstandsonderwijs stelt hoge eisen aan IT-voorzieningen. Als Open Universiteit zijn wij zeer tevreden over de strategische samenwerking met Pro-Act IT om onze doelen te kunnen bereiken.

Pro-Act IT heeft laten zien een goede partner te zijn bij het vinden van geschikte kandidaten in een krappe IT-markt. Zij luisteren goed en begrijpen onze organisatie en onze vraagstukken. Pro-Act IT poogt de juiste combinatie te vinden tussen het profiel van de kandidaat en de specifieke eisen en behoeften van de Open Universiteit. Doordat Pro-Act IT met iedere kandidaat een uitgebreide intake doet, krijgen we vrijwel altijd kandidaten die op inhoudelijk, cultureel en zakelijk vlak goed bij de Open Universiteit passen.

Pro-Act IT is prettig in de samenwerking, neemt de partnerrol goed op zich en denkt mee. Kortom, we zijn erg tevreden over Pro-Act IT.”

Hilde Janssen, hoofd operations IT en Facilitair bij de Open Universiteit

 

“We werken alweer enkele jaren samen met Pro-Act IT. Pro-Act IT toont zich flexibel en richt zich op onze vraag voor extra tijdelijke IT-experts. Soms kan onze vraag direct bij Pro-Act IT worden uitgezet en in enkele gevallen is er meer overleg of advies nodig. Beide situaties verlopen uitstekend. Wij zetten de IT-experts in bij projectmanagement, bij vraag naar specifieke IT-skills in projecten en beheer en in sommige gevallen bij afwezigheid van eigen mensen. Ook aan de administratieve zijde zien we de waarde van Pro-Act IT, waarmee we de inkoopdossiers op orde kunnen houden”.

Jan Jansen, directeur informatietechnologie en facilitaire zaken (ITF) bij de Open Universiteit