Universiteit Utrecht

Na het winnen van een aanbesteding zijn wij sinds 2015 vaste partner van de Universiteit Utrecht (UU) voor de inhuur van ICT-professionals. Onze positie als marktleider op dit gebied en ons track record aan bewezen diensten bij andere aanzienlijke organisaties in Nederland in de onderwijssector waren belangrijke redenen om voor ons te kiezen.

Over de Universiteit Utrecht
De UU is een moderne en toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling met een internationale reputatie. Op de Academic Ranking of World Universities (ARWU-ranking of Shanghai-ranglijst), een jaarlijks gepubliceerd en invloedrijk wereldwijd klassement op basis van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, vinden we de UU dan ook als hoogst geklasseerde Nederlandse Universiteit terug in de top 15 van Europa. De UU telt zo’n 30.000 studenten en 7.000 medewerkers (2022).

Voorkeursleverancier
De IT-organisatie van de UU is gericht op het ondersteunen van onderwijs en onderzoek. IT is onder meer partner bij het ontwikkelen van datamanagementoplossingen voor onderzoek en vernieuwingen in het onderwijs. Pro-Act IT is een van de voorkeursleveranciers van de UU. We dragen zorg voor het tijdig werven en selecteren van goed passende IT-professionals en ontzorgen de UU in contractmanagement en risicobeheersing op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

Vanuit de Universiteit Utrecht werken we al langer samen met Pro-Act IT. We zijn tevreden over de samenwerking. Pro-Act IT verdiept zich in het profiel van de vacature en weet professionele IT-ers voor te dragen. We zetten de samenwerking komende tijd dan ook graag voort.

Joost Peetoom, Clusterhoofd Administration ITS, Universiteit Utrecht

Programma SECUUR
Niet alleen is Pro-Act IT al jaren actief in het leveren van geschikte interim ICT-professionals voor de UU; ook hebben wij een aantal grote programma’s voor ze uit handen genomen, zoals het programma SECUUR. Dit programma is medio 2019 gestart met als doel: de beschikbaarheid van UU-diensten, producten en data kunnen garanderen. Ook in de toekomst.

Vanuit Pro-Act IT is hieraan een actieve bijdrage geleverd door de detachering van meerdere projectmanagers en programmamanagers. Zij hebben onder meer de volgende deelprojecten opgestart en tot een succes gemaakt:

 1. Introductie van MFA
  Door middel van een mix van OIDC, SAML en SurfConext voor de reeks hoogst geclassificeerde applicaties in het onderwijs- en onderzoeksveld is MFA geïntroduceerd binnen de UU.
 2. Implementatie MFA
  Met de inrichting van een dienst om MFA verder te implementeren hebben we MFA succesvol toe weten te passen binnen alle faculteiten. Hierbij is ook een passende overlegstructuur aangeboden. Het traject is van 6% naar 100% dekking gebracht, voor studenten, medewerkers en leveranciers. De methodiek van authenticeren is gestoeld op NetIQ-app, Google Authenticator (na DPIA) én de FIDO-4 versie van de Yubikey. Na enig polderen, is het gebruik van SMS volledig geëlimineerd.
 3. HA-oplossing
  We introduceerden de meest veilige 24×7 corporate wachtwoordoplossing met MFA en een HA-oplossing. We kozen voor een Europees product met een on-premise-oplossing die alle pentesten doorstond en op verzoek ook cruciaal maatwerk wist te leveren binnen de beschikbare tijd en middelen. Deze oplossingen hebben we gekoppeld aan de bestaande IAM-oplossing, geheel op basis van autonome beveiligingsgroepen maar mét alle BTG-procedures en schaalbaarheid die voor grotere organisaties nodig zijn.
 4. Semi-SAAS applicatie
  We selecteerden en implementeerden een semi-SAAS applicatie (WIN/MAC/LINUX). Hiermee realiseerden we 100% regie over alle accounts die als local admin op een managed device aanwezig zijn. Daarbij gaf deze oplossing, via een koppeling met bijvoorbeeld Splunk en Topdesk, volledig centraal inzicht. Deze oplossing is geavanceerder dan LAPS en biedt grotere werkplekomgevingen de mitigatie die ze vaak al jaren zoeken.
 5. Onderzoeksproject PAM
  Er is onderzoek gedaan naar de stand van zaken binnen de UU rondom PAM en advies gegeven over de mogelijkheden om van daaruit een stap naar volwassenheidsniveau te maken.
 6. MFA
  Pro-ACT IT realiseerde de bouw van een MFA-beveiligde steppingstone op basis van CITRIX, voor remote beheer en onderzoek.