Pro-Act IT / Hoofdkantoor

Hoofdkantoor

 ✔ Ripperda Kazerne

Ripperda-kazerne in Haarlem.De Ripperda Kazerne is een voormalige kazerne van de cavalerie in Haarlem. Op het terrein waar ooit de kazerne gevestigd was, bevinden zich nu woningen en kantoorruimten. Het terrein heet tegenwoordig De Ripperda.

In de 19e eeuw waren de manschappen van het garnizoen van Haarlem gelegerd in de kazerne aan de Koudenhorn, het huidige Haarlemse politiebureau. De officieren en onderofficieren waren ingekwartierd verspreid in de stad. In 1877 stelt de Minister van Oorlog voor om aan de Kleverlaan een Cavaleriekazerne te bouwen waar iedereen ondergebracht kon worden. Op 11 oktober 1882 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kazerne en twee jaar later werd het complex opgeleverd en in gebruik genomen. Het bestond onder andere uit een kazernegebouw, een foeragemagazijn, woningen voor getrouwde officieren, een gymzaal, een manege en vier paardenstallen. Bijna alle gebouwen zijn bewaard gebleven, één stal en de gymzaal zijn in de 20ste eeuw afgebroken. Vanaf de jaren ’20 van de 20ste eeuw worden de paarden vervangen door auto’s en motoren, de stallen worden garages.

Huidige situatie

DSC07760In 1999 zijn alle militairen uit de kazerne vertrokken, het terrein werd aangekocht door de gemeente Haarlem met de bedoeling er woningen en kantoren te bouwen. De oude gebouwen blijven staan en worden omgevormd tot eengezinswoningen en appartementen, daarnaast worden er ook nieuwe gebouwen gebouwd. De renovatie en nieuwbouw op het terrein van de Ripperda kazerne startte in 2005. Veel van de oude gebouwen hebben inmiddels hun nieuwe functie gevonden. Het foeragegebouw dient nu als kinderdagopvang en in de oude paardenmanege zijn nu bedrijven gevestigd.

Tegenwoordig vormt de Ripperda het hart van Pro-Act en wordt er bij bijzondere gelegenheid ook ruimte geboden aan speciale bijeenkomsten, zoals voor de jury van de Haarlemse Ondernemersprijs.

 

 

 

Top