Pro-Act IT / Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Joost Peetoom, Clusterhoofd Administration ITS:

Pro-Act IT is sinds 2015 een van de voorkeursleveranciers van de Universiteit Utrecht voor inhuur van IT-professionals.

De Universiteit Utrecht (UU) is een moderne en toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling met een internationale reputatie. Op de Academic Ranking of World Universities (kortweg ARWU-ranking of Shanghai-ranglijst), een jaarlijks gepubliceerd en zeer invloedrijk wereldwijd klassement op basis van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, vinden we de UU dan ook als hoogst geklasseerde Nederlandse Universiteit terug in de top 15 van Europa.

De Universiteit Utrecht telt zo’n 30.000 studenten en 7.000 medewerkers. De IT-organisatie van de universiteit is gericht op het ondersteunen van onderwijs en onderzoek. IT is ondermeer partner bij het ontwikkelen van datamanagement oplossingen voor onderzoek en vernieuwingen in het onderwijs.

Pro-Act IT draagt, als een van de voorkeursleveranciers, zorg voor het tijdig werven en selecteren van goed passende IT-professionals en ontzorgt de Universiteit Utrecht in contractmanagement én risicobeheersing op het gebied van relevante wet- en regelgeving.

‘Vanuit de Universiteit Utrecht werken we al langer samen met Pro-Act IT’, licht Joost Peetoom, Clusterhoofd Administration ITS toe. ‘We zijn tevreden over de samenwerking. Pro-Act IT verdiept zich in het profiel van de vacature en weet professionele IT-ers voor te dragen. We zetten de samenwerking komende tijd dan ook graag voort.’

Top