Kunnen jullie ervoor zorgen dat ik mijn factuur sneller betaald krijg?

Ja, bij aanvang van de samenwerking maken we hier samen afspraken over.