Wat is reversed billing?

Om het facturatieproces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, maakt Pro-Act IT gebruik van reversed billing. Bij deze vorm van factureren zijn de urenregistratie en het facturatiesysteem direct aan elkaar gekoppeld. Zodra een door Pro-Act IT ingezette professional via de speciaal daarvoor gecreëerde portal de gewerkte uren registreert en deze laat accorderen door de eindklant, genereert het systeem op basis daarvan onmiddellijk een factuur.

Dit betekent dat het voor zzp’ers en leveranciers niet nodig is om een factuur op te sturen naar Pro-Act IT; in plaats daarvan ontvangen zij van ons een creditnota met het bedrag dat wij uitbetalen. Een bedrag dat bovendien zowel voor de zzp’er of leverancier, als voor de eindklant en voor ons eenvoudig te herleiden en controleren is. Het facturatieproces wordt zo als het ware omgekeerd, vandaar de term reversed billing.

Omdat bij reversed billing de facturen direct gebaseerd zijn op de urenregistratie, is het van groot belang dat de gewerkte uren nauwkeurig geregistreerd én tijdig geaccordeerd worden. Voordat het urenformulier geaccordeerd is, kan er immers geen factuur worden opgesteld en eventuele foutieve registraties hebben rechtstreeks gevolgen voor het factuurbedrag.

De facturen die zzp’ers en leveranciers van Pro-Act IT ontvangen, bevatten alle relevante informatie, zodat iedereen precies weet waar deze op gebaseerd zijn en wanneer de betaling wordt verricht. Bovendien voldoen onze automatisch opgestelde facturen altijd aan alle heersende wettelijke vereisten. Reversed billing is dus niet alleen praktisch, maar ook juridisch en fiscaal goedgekeurd.