Pro-Act IT / Wet DBA | Uitleg

Wet DBA | Uitleg

Wet DBA | Afschaffing VAR

Update: besluitvorming over de Wet DBA is vooralsnog uitgesteld tot 1-1-2020.

Zoals je ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de Eerste Kamer voor de afschaffing van de VAR gestemd. Het stelsel omtrent de inzet van ZZP’ers gaat daarmee danig op de schop. Dit geschiedt middels de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De grootste verandering zal zijn dat middels de wet DBA, en daarmee de afschaffing van de VAR, de mogelijkheid tot vrijwaring verdwijnt. De opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk voor de juiste weergave en uitvoering van de arbeidsrelatie.

Wet DBA | Gevolgen

De VAR wordt dus vervangen voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder een ‘schijnzelfstandige’ wordt hiermee verstaan: iemand die formeel de status van ZZP’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd door de Belastingdienst. De komst van de Wet DBA moet de handhavingsmogelijkheden daarop gaan verbeteren. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de ZZP’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat voortaan ook bij de opdrachtgever.

Wet DBA | Vragen

Wat is de huidige status van PRO-ACT?
PRO-ACT is momenteel met haar klanten in gesprek om te kijken in hoeverre de opdrachten kwalificeren als een opdracht voor een zelfstandige en wat er eventueel aangepast dient te worden in zowel de contractuele- als feitelijke uitvoering.

Wanneer gaat de nieuwe Wet DBA in?
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) gaat de VAR vervangen. Vanaf 1 mei 2016 vervalt de huidige VAR-verklaring. Tot 1 mei 2017 gold een overgangsperiode.

Tot wanneer is de VAR-verklaring geldig?
Vanaf 1 mei 2016 vervalt de VAR. Het eerste jaar hanteert de Belastingdienst het protocol van milde handhaving en daarmee heeft iedereen de tijd om een en ander goed te regelen. De controles kunnen teruggaan tot 1 mei 2016 en is het dus belangrijk om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het implementeren van de nieuwe wetgeving indien gereed.

Wat doet PRO-ACT op dit moment voor mij als ZZP’er?
PRO-ACT is in overleg met haar klanten om te kijken waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om te werken als zelfstandige op de opdrachten bij deze klanten. Daarnaast is PRO-ACT in overleg met de Belastingdienst over modelovereenkomsten specifiek voor de opdrachten die bij de klanten van PRO-ACT lopen. Tegelijk is PRO-ACT als actief lid van de BOVIB betrokken bij de discussies om te komen tot een branche brede oplossing/modelovereenkomst.

Ik ben ZZP’er en heb een contract via PRO-ACT, moet ik iets doen?
PRO-ACT biedt de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken. Je kunt ook wachten tot wij je nieuwe informatie gaan sturen. Uiteraard gaat PRO-ACT ook werken met modelcontracten. Graag brengen wij je op de hoogte van de modelcontracten die van toepassing gaan zijn op jouw opdracht.

Daarnaast raden wij je aan de ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst in te vullen en een PDF-bestand van de ingevulde checklist en uitkomst daarvan op te nemen in je administratie. Dit ter onderbouwing van jouw standpunt dat je zelfstandige bent.

Ik huur ZZP’ers in via PRO-ACT, moet ik iets doen?
PRO-ACT zal gaan werken met modelcontracten. Graag brengen wij u op de hoogte van de modelcontracten die van toepassing gaan zijn op uw opdracht(en). PRO-ACT kan u bijpraten over de ontwikkelingen en zal een afspraak met u gaan maken.

Wanneer kan ik resultaten verwachten?
Voor 1 mei 2016 zijn er nog geen goedgekeurde modelovereenkomsten voor de opdrachten bij de huidige klanten beschikbaar. Dit komt doordat de wetgeving pas net geïmplementeerd is en het niet alleen voor jou als ZZP’er, voor de intermediairs en klanten maar ook voor de Belastingdienst een nieuw systeem is. De overleggen met tussenpartijen nemen dan ook de nodige tijd in beslag. Wanneer wij volledig overgaan op het werken met modelovereenkomsten is dus afhankelijk van de voortgang van eerdergenoemde gesprekken.

Top