Pro-Act IT / Data Care

Data Care

✔ DATA CARE

Als kandidaat bij Pro-Act IT heb je vanzelfsprekend alle wettelijke rechten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming jou biedt. Maar als het even kan, gaan wij een stapje verder. Hoe beter jouw gegevens in ons systeem staan, hoe beter wij jou kunnen matchen aan een goed passende opdracht. En zeg nou eerlijk, iets dat goed past is toch altijd fijner dan een te krap jasje!?

Voorafgaand aan de afhandeling van een beroep op een van jouw rechten stellen wij je identiteit op een zorgvuldige manier vast. Afhankelijk van het recht en de betreffende gegevens kan dit op de volgende manieren:

  1. Inloggen op de portal en de daarin aanwezige functionaliteit benutten.
  2. Langskomen op kantoor voor identificatie en in gang zetten van het verzoek.
  3. Per mail een verzoek sturen aan aanvragen@pro-act.nl waarna er contact wordt opgenomen voor de verdere identificatie en de afhandeling van dat verzoek.

Per recht wordt aangegeven wat de identificatiemogelijkheden zijn. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over onderstaande uitwerkingen, neem dan even contact op zodat we het kunnen uitleggen of mee kunnen nemen in een eventuele nieuwe versie.

Corrigeren van je gegevens

De beste match maak je met correcte gegevens. Zo vragen wij onze opdrachtgevers het hemd van het lijf als ze een opdracht bij ons uitzetten en zitten we als het mag naast jou bij de intake. Zo helpen wij jou en onze opdrachtgevers!

Jij kunt ons helpen door jouw gegevens up-to-date te houden en fouten te corrigeren. Begin daar nu alvast mee door in te loggen op onze portal om jouw gegevens in te zien en te corrigeren. Wil je gegevens muteren die daar niet in staan, dan kun je via een email de gewenste mutatie doorgeven. Wij zullen daarna ter verificatie contact met je opnemen, alvorens de mutatie voor je door te voeren.

Inzien van jouw gegevens

Door in te loggen op de portal kun je inzage krijgen in de gegevens die we daarin van jou verwerken. Op dit moment kun je daar niet alles in terug vinden, denk bijvoorbeeld aan je fiscale gegevens, kun je jouw verzoek op een van de andere genoemde manieren indienen.

Het verstrekken van jouw gegevens

Heb je met ons een overeenkomst of verwerken we jouw gegevens op basis van toestemming, dan kun je ons vragen de door jou aan ons verstrekte gegevens te laten verstrekken aan bijvoorbeeld een andere partij. Wees je echter bewust dat de andere partij geen wettelijke plicht heeft deze gegevensexport te gebruiken. Voorkom onnodig werk en vraag eerst even bij de beoogde ontvanger na te gaan of de gegevens ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden. Als dat het geval is, helpen wij je graag natuurlijk.

Je verzoek kun je het eenvoudigst indienen via email. Vermeld daarin tevens de gegevens van de gewenste ontvanger van de gegevens.

Wissen van jouw gegevens

Wij streven ernaar geen gegevens te hebben die wij niet (meer) nodig hebben. Mochten er onverhoopt toch gegevens bij ons achterblijven, dan kun je deze op grond van het recht op gegevenswissing laten verwijderen. Het wissen van jouw gegevens kun je aanvragen middels een email.

Recht van bezwaar

De AVG bied je de mogelijkheid bezwaar maken op de verwerking van jouw gegevens, als wij dat doen op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wanneer wij dat doen, is te lezen in ons algemene Privacy Statement. Om dit verzoek in behandeling te kunnen nemen is het naast identificatie ook van belang aan te geven wat de specifieke met jouw situatie verband houdende redenen zijn om bezwaar te maken.

Top