Pro-Act IT / Event / Pro-Act IT wint aanbesteding bij Universiteit Utrecht

Pro-Act IT wint aanbesteding bij Universiteit Utrecht

Jul
15

Na een eerdere aanbestedingswinst van de Universiteit Utrecht heeft Pro-Act IT opnieuw de gunning gekregen.

Logo Universiteit UtrechtPro-Act IT is al sinds 2015 als voorkeursleverancier voor diverse inhuurvraagstukken op het gebied van IT betrokken bij de Universiteit Utrecht. Dat we al die tijd zelf erg tevreden waren met de samenwerking staat buiten kijf, dus het doet ons groot plezier dat we opnieuw de gunning hebben gekregen van de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht is een moderne en toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling met een internationale reputatie. Op de Academic Ranking of World Universities (kortweg ARWU-ranking of Shanghai-ranglijst), een jaarlijks gepubliceerd en zeer invloedrijk wereldwijd klassement op basis van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, vinden we de UU dan ook als hoogst geklasseerde Nederlandse universiteit terug in de top 15 van Europa.

Het recent uitgeschreven aanbestedingstraject betrof een niet-openbare Europese aanbesteding die uiteindelijk leidde tot selectie van een zestal preferred suppliers. Wij zijn verheugd dat de aanbesteding andermaal gegund is aan Pro-Act IT.

Wij gelden zodoende opnieuw voor minimaal 2 jaar als preferred supplier voor de inhuur van IT-personeel. Na de initiële looptijd van de gunning kan de samenwerking tot twee keer toe met 1 jaar worden verlengd.

 

Top